Đội ngũ bác sĩ

GIÁO SƯ, BÁC SĨ DR. JONY BLOROWN
CỐ VẤN CẤP CAO, TRƯỞNG KHOA DA LIỄU

TIẾN SĨ, BÁC SĨ DR JIM CARREY
BÁC SĨ/ CHUYÊN GIA TƯ VẤN DA LIỄU

TH.SĨ, BÁC SĨ DR KATE HUDSON
TH.SĨ, BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ LASER DA LIỄU

PHÓ GS, BÁC SĨ DR PAUL HAMOL
BÁC SĨ/ CHUYÊN GIA TƯ VẤN DA LIỄU

0984 75 88 11